หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการวิจัย > ธาลัสซีเมีย


ระบบทะเบียนธาลัสซีเมียสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ในประเทศไทยระยะที่1 ระบบทะเบียนหญิงตั้งครรภ์
การจัดทำนโยบายป้องกันธาลัสซีเมีย: ราคาค่าบริการธาลัสซีเมีย
การศึกษาปัญหาในการดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียของการศึกษาปัญหาในการดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียของจังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1
ผลของสารสกัดจากขมิ้นชันต่อภาวะออกซิเดชั่นและการขับเหล็กในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคเบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบิน อี
ออกซิเดทีฟสเตรทและการรักษาด้วยสารสกัดขมิ้นชันในผู้ป่วยเด็กบีต้าธาลัสซีเมีย
   | 1   


   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.