หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการวิจัย > เมลิออยโดสิส (melioidosis)


การสร้างเครือข่ายงานวิจัยโรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis) และชีววิทยาของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
โครงการ “การสร้างภูมิต้านเชื้อในแพะที่ได้รับวัคซีนBurkholderia pseudomallei whole-cell flagella ชนิดที่ผสมMontanide adjuvant และชนิดที่ผสม Freud’s adjuvant”
   | 1   


   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.