หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการวิจัย > หัวใจและหลอดเลือด


การจัดทำคู่มือการจัดระบบดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันและต่อเนื่องในสถานพยาบาล
การทบทวนองค์ความรู้ด้าน Mind Body Medicine ในการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง
พัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
การติดตามระยะยาวในกลุ่มศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ
การทบทวนวรรณกรรมเรื่อง นโยบายเศรษฐกิจ การค้า และโลกาภิวัฒน์ ที่มีผลกระทบต่อการบริโภคอาหาร และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับ Psychosocial factors กับโรคหัวใจและหลอดเลือด
ทบทวนสถานการณ์ปัญหาและองค์ความรู้เรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด
ทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้โรคหัวใจและหลอดเลือด
ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับเบาหวานและน้ำตาลในเลือดสูง
ทบทวนองค์ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง
บทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม ประชากร เศรษฐกิจการเมืองและการตลาด ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ
สถานการณ์ด้านอาหารและโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
การทบทวนองค์ความรู้ด้าน Mind-Body Medicine ในการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง(มิถุนายน 2548)
โครงการการทบทวนองค์ความรู้มาตรการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด เล่ม 2
โครงการทบทวนเรื่องโยคะและสุขภาพระบบหัวใจและหลอดเลือด
สถานการณ์ปัญหา “ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน” ในประเทศไทย
นโยบาย เศรษฐกิจ การค้าและโลกาภิวัฒน์ที่มีผลกระทบต่อการบริโภคอาหารและโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
   | 1   


   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.