หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการวิจัย > อาหารกับฟันผุ


การจัดทำข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัย:การใช้ฟลูออไรด์
การจัดทำข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็กอายุ 0-5ปี: มาตรการการแปรงฟันในเด็กอายุ 0-5 ปี
ทบทวนสถานการณ์ปัญหาและองค์ความรู้เรื่องโรคฟันผุในฟันน้ำนม
พัฒนาเกณฑ์แบ่งระดับความเสี่ยงของขนมชนิดต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับการเกิดโรคฟันผุในเด็กไทย
เรียนรู้คู่วิจัย “ตอนอาหารกับฟันผุ” จังหวัดลำปาง(เมษายน 2549)
การจัดทำข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัย : การปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยง
   | 1   


   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.