หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการวิจัย > ถนนปลอดภัย


การวิเคราะห์และสังเคราะห์จุดอันตรายบนท้องถนน
การศึกษาผลกระทบของรูปแบบสะพานข้ามทางแยก ด้านการจราจร สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความพึง พอใจของประชาชนในโครงการพัฒนาทางหลวง: กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอน อ.ปากท่อ-เพชรบุรี
การสำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้บริการรถโรงเรียนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับรถโรงเรียน ด้วยรถรับส่งนักเรียนในกรุงเทพมหานคร
ประเมินผลนโยบายป้องกันอุบัติเหตุจราจรของรัฐบาลในช่วงปีใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น
ประเมินผลนโยบายป้องกันอุบัติเหตุจราจรของรัฐบาลในช่วงปีใหม่ ภาคใต้ : จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต
สังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยประเมินผลนโยบายป้องกันอุบัติเหตุจราจรของรัฐบาล
สังเคราะห์บทเรียน การเคลื่อนไหวแก้ปัญหาภัยจราจรโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในอำเภอหาดใหญ่
วิจัยประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบสภาพรถ
   | 1   


   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.