หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเคลื่อนไหวร่างกาย คุณค่า เงื่อนไข/บั่นทอน การส่งเสริมและเครื่องชี้วัด    ѹ : 21/12/2007
: เครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ͡ѹ :
: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 䫵Ǣͧ : http://
ç : ทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้โรคหัวใจและหลอดเลือด
การเคลื่อนไหวร่างกาย (physical activity) หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายใดๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะในบ้าน ที่ทำงาน หรือแม้แต่สันทนาการใดๆ เช่น การออกกำลังกายและการเข้าร่วมเล่นกีฬา  การเคลื่อนไหวหรือทำงานของส่วนของร่างกาย  โดยใช้โครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ (skeletal muscle) และทำให้มีการใช้พลังงานของร่างกายมากกว่าในขณะพัก   การออกกำลังกาย (exercise) หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการวางแผน หรือมีการเตรียมตัว เป็นกิจกรรมที่มีการกระทำซ้ำๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มหรือคงไว้ซึ่งสมรรถภาพทางร่างกาย (phyical fitness)  ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายมีหลายด้าน จากหลักฐานการศึกษาวิจัยพบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่เพียงพอมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
͡÷Ǣͧ ѺҪԡҹ

- ҡҹͧѤҪԡ
- Login Download ͡

͡Ǵ :
 

   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.