หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรคอ้วนในเด็ก:สาเหตุและผลกระทบ    ѹ : 21/12/2007
: เครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ͡ѹ :
: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร 䫵Ǣͧ : http://
ç : วิเคราะห์เอกสารและผลการวิจัยภาวะโภชนาการเกิน
โรคอ้วนเป็นผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม  ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างการรับพลังงาน (Energy Intake) หรือการบริโภคอาหารกับการใช้พลังงาน (Energy Expenditure) หรือการเคลื่อนไหวร่างกาย  ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วน 4 ปีจจัยคือ 1.การใช้พลังงาน (Energy Expenditure) 2.ภาวะเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic-Culture) 3.โภชนาการและนิสัยการรับประทานอาหาร (Food, Nutrition and Eating Habits) 4.การขาดสารอาหารของทารกในครรภ์ (Intrauterine Growth Retardation) ผลกระทบจากโรคอ้วนต่อสุขภาพ ในเรื่องกระดูกและข้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด การหายใจ นิ่วในถุงน้ำดี ภาวะการต่อต้านอินซูลิน ผลของโรคอ้วนต่อจิตใจ ผลของโรคอ้วนต่อการเรียนและสถานะทางสังคม ผลต่อสุขภาพเมื่อเป็นผู้ใหญ่
͡÷Ǣͧ ѺҪԡҹ

- ҡҹͧѤҪԡ
- Login Download ͡

͡Ǵ :
 

   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.