หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรคอ้วนในเด็ก:การประเมินภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วน    ѹ : 21/12/2007
: เครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ͡ѹ :
: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร 䫵Ǣͧ : http://
ç : วิเคราะห์เอกสารและผลการวิจัยภาวะโภชนาการเกิน
สำหรับประเทศไทย กองโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเกณฑ์อ้างอิงน้ำหนัก ส่วนสูง และเครื่องชี้วัดทางโภชนาการของประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 1 วัน-19 ปีขึ้นในปี 2542 และสร้างกราฟมาตรฐานน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ (weight for age) ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (height for age) และน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (weight for height) โดยกำหนดจุดตัด (cut of point) ที่ใช้ในการประเมินภาวะขาดอาหาร และประเมินภาวะโภชนาการเกินและอ้วน
͡÷Ǣͧ ѺҪԡҹ

- ҡҹͧѤҪԡ
- Login Download ͡

͡Ǵ :
 

   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.