หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรคอ้วนในเด็ก:การป้องกัน    ѹ : 21/12/2007
: เครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ͡ѹ :
: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร 䫵Ǣͧ : http://
ç : วิเคราะห์เอกสารและผลการวิจัยภาวะโภชนาการเกิน
ประสบการณ์การรักษาโรคอ้วนในผู้ใหญ่พบว่าผู้ป่วยจะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและลดน้ำหนักได้ผลในช่วง 3-4 เดือนแรก เฉลี่ย 11 กิโลกรัม หรือเกือบ 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์และลดมวลไขมันได้โดยเฉลี่ย 9 กิโลกรัม หลังจากนั้นผู้ป่วยจะเริ่มหย่อนการปฏิบัติทำให้น้ำหนักตัวกลับเพิ่มขึ้นมาอีก ประสบการณ์นี้บ่งชี้ว่าเมื่อเป็นโรคอ้วนแล้ว นอกจากยากที่จะรักษาให้หายจากโรคอ้วนแล้ว ยังรักษาให้น้ำหนักลดลงอย่างยืนยาวได้ยากมาก แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จึงให้ความสนใจกับการป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ้วนในเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนแก่เด็กทุกคน
͡÷Ǣͧ ѺҪԡҹ

- ҡҹͧѤҪԡ
- Login Download ͡

͡Ǵ :
 

   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.