หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
"รู้แล้วช่วยกัน" อาหารและน้ำ ปัจจัยสำคัญต่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย    ѹ : 21/12/2007
: สถาบันวิจัยโภชนาการ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ͡ѹ :
: เครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 䫵Ǣͧ : http://www.thainhf.org/foodandwater/#
ç : สุ่มศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร และน้ำ และการศึกษาข้อมูลจากกรณีศึกษา เพื่อจัดทำการสื่อสารสุขภาพในรูปแบบรายงานต่อประชาชนประเด็น:อาหาร น้ำ และสุขภาพ
-
͡÷Ǣͧ ѺҪԡҹ

- ҡҹͧѤҪԡ
- Login Download ͡

͡Ǵ :
 

   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.