หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด    ѹ : 25/11/2008
: เครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ͡ѹ :
: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 䫵Ǣͧ : http://
ç : ทบทวนสถานการณ์ปัญหาและองค์ความรู้เรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง และเบาหวาน รวมสูงถึงปีละกว่า 85,000 ราย หรือวันละ 236 คน  ผู้เสียชีวิตเหล่านี้ล้วนมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค และได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันเลือดสูง หรือเบาหวาน ในประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่าร้อยละ 58 ของผู้เป็นโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตหรือมีความพิการเป็นภาระแก่สังคมและครอบครัว และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาระยะยาวสูง

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สภาพสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงด้วยความก้าวหน้าเทคโนโลยีความเป็นอยู่มีสิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมขนส่งรวดเร็วขึ้น มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มีพฤติกรรมออกแรงกายน้อยลง การบริโภคอาหารที่มีไขมันมากขึ้น สูบบุหรี่มากขึ้น ดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น ธุรกิจมีการส่งเสริมการตลาดที่กระตุ้นให้มีการบริโภคที่มากเกินควร ทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงไขมันสูง เบาหวาน และนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดแข็งตัว โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือสมองตีบ
͡÷Ǣͧ ѺҪԡҹ

- ҡҹͧѤҪԡ
- Login Download ͡

͡Ǵ :
 

   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.