หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประเมินและปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงรวมในโรคหัวใจและหลอดเลือด    ѹ : 13/11/2008
: เครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ͡ѹ :
: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 䫵Ǣͧ : http://
ç : การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับ Psychosocial factors กับโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของคนไทย และมีแนวโน้มสูงขึ้นในปัจจุบัน  โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) หมายถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease) และโรคหลอดเลือดสมองส่วนปลาย (peripheral artery disease) ทั้งสามโรคนี้มีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) ถ้าเกิดที่หลอดเลือดหัวใจ จะทำให้เกิดการอุดตันและหัวใจขาดเลือด แต่ถ้ามีการแตกปริของหลอดเลือดแดงส่วนที่ตีบแคบลง และมีก้อนเลือดไปอุดตันเส้นเลือดหัวใจจะเกิดภาวะหัวใจตาย ผลตามมาอาจเกิดภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติรุนแรงจนเสียชีวิตเฉียบพลันได้ ทั้งหมดล้วนเป็นผลมาจากปัจจัยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ 4 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ 1. โรคเบาหวาน 2.ความดันโลหิตสูง 3.บุหรี่ 4.ภาวะไขมันผิดปกติ
͡÷Ǣͧ ѺҪԡҹ

- ҡҹͧѤҪԡ
- Login Download ͡

͡Ǵ :
 

   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.