หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  Date : 14/01/2008  

ในช่วงวัย 0-6 ปี หรือช่วง “ปฐมวัย” นอกจากพ่อแม่ที่ดูแลเจ้าตัวเล็กแล้ว สถานรับเลี้ยงเด็กถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่จะรับช่วงต่อในการดูแลเด็กในวัยตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งปฐมวัยถือเป็นเวลา “ทอง” ที่พัฒนาการทุกด้านของเด็กเจริญเติบโตในอัตราที่สูงสุด โดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง เป็นระยะที่เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดในชีวิต หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้อง จะทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างเต็มที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
14/01/2008
  ระบบการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.