หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบการดูแลเด็กเล็กในต่างประเทศ  Date : 14/01/2008  

ท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งหญิงและชาย ต่างมีวิถีชีวิตที่ต้องเร่งรีบ ตื่นแต่เช้าทำงานหาเงินจนมืดค่ำกว่าจะกลับถึงบ้าน แทบไม่มีเวลาเหลือให้กับครอบครัว ทำให้หลายๆ ครอบครัวเลือกที่จะพึ่งพิงศูนย์รับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นกระแสที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก
ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศแคนาดา พบว่า การใช้บริการศูนย์เด็กเล็ก ของเด็กอายุ 6 เดือน – 5ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2537 -2544 มากถึงร้อยละ10 ส่วนในประเทศญี่ปุ่น ผลการสำรวจเมื่อปี พ.ศ.2547 พบว่ามีศูนย์เด็ก 22,570 ศูนย์ โดยเป็นศูนย์เด็กของภาครัฐ 12,090 ศูนย์ และเป็นศูนย์เด็กภาคเอกชน 10,480 ศูนย์ แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงมีเด็กที่รอขึ้นทะเบียนขอใช้บริการอีกเป็นจำนวนมาก
ขณะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศเสรี ชายหญิงมีความเสมอภาคกันชัดเจน ทำให้ผู้หญิงอเมริกันส่วนใหญ่ทำงานนอกบ้านและมีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (sigle parent) เพิ่มขึ้นส่งผลทำให้ความต้องการศูนย์เด็กเล็กมากขึ้นด้วย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
14/01/2008
  ระบบการดูแลเด็กเล็กในต่างประเทศ
รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.