หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรคหัวใจและหลอดเลือด...มหันตภัย คุกคามชีวิต  Date : 6/09/2007  

องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วโลกมีประชากร 25 ล้านคนครึ่งหนึ่งสาเหตุเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะนำไปสู่การเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และการสูบบุหรี่ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการหลอดเลือดและหัวใจตีบ หลอดเลือดอุดตัน เจ็บแน่นหน้าอก และหัวใจวาย สำหรับประเทศไทยอัตราเฉลี่ยการเสียชีวิต 7 คนต่อชั่วโมง โรคนี้คุกคามชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

   หน้าแรก   |   งานวิจัย   |   เอกสารเผยแพร่
 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-3452-55,0-2511-5855-57   โทรสาร 0-2939-2122, 0-2511-3572
© 2005 National Health Foundation (ThaiNHF)
All right Reserved Terms of used.